Healingviten.com

Oppnå en indre balanse

HealingvitenHvordan forklares healing?
Healing er et begrep som kan diskuteres på flere
nivåer. På den ene siden er det en teknikk eller
en evne til å overføre en type Qi gjennom eller
fra seg selv på, og til noe eller noen andre.
På den andre siden er det en type utveksling av
informasjon og kvalitet (gjennom Qi) som kan
skje mellom alt og alle, og som binder det
individuelle sammen til et hele. Qi er et begrep
fra kinesisk medisin og filosofi som kan forklare
og omfatte alt i universet. Gjennom ulike former,
kan Qi presentere seg som alt fra fysiske objekter
til mer subtile kvaliteter som chakraer, auraer,
ånder og hjelpere, tanker og følelser.

Man kan godt si at alt som helbreder gjennom
påvirkning, overføring og utveksling av Qi er healing.
Gjennom en slik tankemodell blir healing et mindre mystisk begrep som gjør det lettere å forstå. På grunnlag av dette kan man si at selv et smil eller en klem er en form for healing, nettopp fordi man utveksler Qi som kan hjelpe en annen. Imidlertid kan man si at et smil alene som regel ikke kan helbrede en lidelse. Likevel kan det trigge en reaksjon i mottakeren som får prosesser til å oppføre seg på en mer helbredende måte. På den andre siden av spekteret finner vi den typen healing som de fleste refererer til, er interessert i, eller er skeptisk til; nemlig hvordan en healer hevder han eller hun overfører klar, ren og helbredende Qi til en annen gjennom håndspåleggelse eller tankekraft/følelseskraft.

Det finnes mange ulike grener innenfor healing, men det er viktig å huske på at dette kun er forskjellige teknikker som har som mål å overføre Qi direkte til noe eller noen for å skape balanse. Ingen teknikker for healing er bedre eller dårligere enn andre, og hvilke teknikk som passer den enkelte er individuelt. Eksempler på ulike former for healing er Universell Hvit Tids Healing, Reiki, Theta Healing, ulike former for Sjamanistisk Healing, og Reconnective Healing. Til felles har disse teknikkene at de hevder å overføre en ren form for Qi for å oppnå en balanse i mottakeren. Noen former for healing bruker mye symboler, fraser, mantraer, musikkinstrument, ritualer osv for å harmonisere og stemme seg inn i riktig tilstand eller frekvens som gjør overføringen av den rene Qi'en lettere. Andre bruker ingen slike verktøy. Videre går mange teknikker ut på å dra ned ren Qi fra en kilde utenfor den fysiske kroppen sin, slik at man ikke drar fra sin egen Qi, men heller at man fungerer som et mellomledd som Qi strømmer gjennom. Denne kilden blir ofte referert til som Kilden, Alltet, Gud eller Tao. Tao er et begrep fra Taoismen, som mye av den kinesiske filosofien bygger på. Her er et utdrag fra kapittel 25 i Tap Te Ching som ble skrevet for omtrent 2500 år siden:

Tao is like a well:
used but never used up.
It is like the eternal void:
filled with infinite possibilities.Healere, magikere, sjamaner, druider osv er ikke noe som har oppstått gjennom New Age bølgen, men noe som har vært kjent rundt omkring i verden i lang tid. Det har periodevis vært en veldig kontroversiell status, både på grunn av frykt og gjennom skepsis. Jeg mener det derfor er viktig for healere i dag å trå varsomt, aldri love resultater, være ydmyk og ha sunn skepsis til at det vi driver med.

Fjernhealing
Selv innad i "healingmiljøet" kan mange være skeptisk til fjern-
healing, altså healing på avstand. Vi er vant til å leve i våre fysiske
kropper, og føler derfor naturlig nok at påvirkning bør skje
gjennom fysisk kontakt. Ved fjernhealing sies det at healeren
kobler seg på mottakeren på samme måte som ved nærhealing.
Mottakeren blir visualisert av healeren og noen healere kan føle
ubalanser hos vedkommende. Noen forskere stiller spørsmålet om
telepati, healing og andre måter for utveksling av Qi, kan skje
gjennom null-punkts feltet, også kjent som kvante-vakuum feltet.
Denne teorien kan også forklare hvordan inedia(fasting) er mulig,
altså hvordan noen mennesker klarer å leve i måneder og år uten mat; de kobler seg altså på dette feltet, og drar ned ekstra Qi som de lever av. (The Science Delusion: Sheldrake 2012:kap. 2). Kanskje er dette kvante-vakuum feltet noe av det samme som Tao, der man kan hente og nyttigjøre seg av ren Qi.

Redskaper
Healere er ikke unike mennesker, og har lyster og laster som alle andre. Det er heller ikke et skarpt skille mellom hva som defineres som healer og ikke. Mange healer uten at de er klar over det. Kurs i healing er ikke en nødvendighet, men kan være veldig nyttig når man skal sette seg inn i dette ukjente feltet. Man behøver heller ikke bruke rare klær og oppføre seg på mystiske måter selv om man driver med healing. Likevel er det viktig å huske på at farger i seg selv kan gi ulike effekter på sinnstilstanden. Det finnes redskaper for å hjelpe healeren til å lese og påvirke klienten. Man kan blant annet bruke steiner, symboler, instrument(eks: vokal eller tromme), pendel, farger, eller setninger og mantraer.

Kraftnavn
Mange healere i dag velger å bruke et annet navn enn deres fødenavn. Disse navnene er ofte veldig fancy, virker mystiske og skiller seg ut. Med andre ord er det en perfekt måte å få oppmerksomhet og refs fra skeptikere på. Samtidig kan det bidra til å dytte healere enda lenger inn i det mystiske og isolerte hjørnet. Dette er synd. Skeptisisme kan ofte få en kraftig og usunn holdning gjennom å stå på utsiden og ikke forstå hva som skjer på innsiden. Jeg ønsker derfor å forklare til utenomforstående hva som skjer på innsiden; hva som er årsaken til at noen velger kraftnavn fremfor sitt fødenavn.

Healere tror ofte på livet etter døden, noe som impliserer at vi har levd flere liv tidligere, og derfor hatt andre navn. Disse livene er ikke nødvendigvis utspilt seg her på jorden som et menneske, men også andre steder i universet som andre vesener i andre former for Qi. Det er et utvalg av disse navnene som blir kanalisert ned og brukt som kraftnavn. Årsaken til dette er fordi man kan ha levd et liv der man har opparbeidet seg en evne i for eksempel healing og manipulering av Qi. Navnet man hadde i dette livet vil derfor inneholde en viss frekvens som kan bringe noe av denne evnen tilbake til ditt nåværende liv. Dette er grunnen til at jeg kaller det kraftnavn; fordi det gir ekstra kraft!

Jeg synes folk skal få tro og gjøre hva de vil i forhold til disse navnene, men personlig synes jeg det er viktig å skille mellom bruk av kraftnavn og sitt nåværende jordiske navn. Vi bør sette pris på livet vi har nå, og ikke blande for mye med fortiden. Dessuten er det viktig å huske på at det navnet vi har nå, også har sin egen kvalitet som er nyttig å bruke. Fordi jeg misliker mystikken rundt healing, synes jeg det også blir feil ovenfor andre healere når noen velger å presentere seg selv ved et kraftnavn. Dette mater skeptikerne, samtidig som det er med på å stemple og isolere oss healere videre . Til slutt synes jeg kraftnavn godt kan benyttes ved healing, men da på en mer subtil måte gjennom tanker eller hvisking til seg selv.

Les om:
Universell Hvit Tids Healing

Les om:
Kirurgisk Healing


.