Healingviten.com

Oppnå en indre balanse

Kirurgisk healing

Generelt om healing

Universell Hvit Tids HealingHvit tid
Dette er en gren innen healing der
hovedaspektene er å gi ut ubegrenset
kjærlighet og å jobbe med ubalansen
til klienten i hvit tid. Å jobbe i hvit tid
betyr at man ikke bare jobber med
hvordan ubalansen er nå, men også
hvordan den oppstod samt og
forebygge at det ikke skal skje igjen.
Navnet innebærer også at alle farger
finnes i healingenergien, noe som
kan påvirke oss på en positiv måte.

Filosofien bak teknikken
Filosofien bak hvit tids healing er
knyttet sterkt opp mot “det der ute”.
Man jobber mye med forskjellige
typer ånder og hjelpere, det snakkes i filosofien også om utenomjordinger og deres og vår plass i den nye tiden fremover. Man jobber mye med tegn og symboler for å forsterke energiflyten, åpne klinten, jorde klienten, balansere, styrke osv. Symboler og setninger er spesielt nyttig i starten for å komme raskt i gang og for å holde på konsentrasjonen. Etter hvert kan det være at man ikke trenger alle støttehjulene, og går mer freestyle! Det er når man kommer til dette stadiet at det virkelig blir spennende å drive med healing. Man finner sine egne måter å gjøre ting på og får bedre kontakt med seg selv og hva man er god på. Videre er det klart at selv om man fungerer som et medium ved healing, så vil healingkraften bli farget av vår personlige essens.

På kursene kan man blant annet lære teknikker for nær- og fjernhealing, aura- og chakrabalansering,
rense lunger, bruk av farger, lysstav og lysmur, symboler og tegn, steinlegg osv.

I Universell Hvit Tids Healing ser vi på en ubalanse som et ustemt instrument. Når det oppstår en ubalanse, spiller kroppen falskt, og healeren kan da være med på å stemme kroppen tilbake til sine riktige toner.

Ulike grener og teknikker
Det er viktig å forstå at dette ikke er en bedre form for healing enn andre, men at denne er unik på
sin egen måte. Andre grener innenfor healing er vel så viktige og jeg tror alt kommer fra samme kilde, uansett hva man vil kalle det; Gud, Alltet, Dao, kilden, naturen o.l. Hvilke gren og teknikker som er mest effektiv for en person, trenger ikke fungere på samme måte for en annen.

Klikk her for å lese om og lære Den Gylne Bevegelsen. Dette er en energibevegelse vi bruker i
Universell Hvit Tids Healing for å ta til oss og samle healende energi.

Les om:
Generelt om healing

Les om:
Kirurgisk healing


.