Healingviten.com

Oppnå en indre balanse

Kirurgisk healing

For å danne et bilde kan man si at vi både har en fysisk kropp og en mer subtil "energikropp".
I realiteten henger de sammen, påvirker hverandre og er én. Ved kirurgisk healing løfter healeren frekvensen opp til et nivå slik at man kan jobbe direkte med energikroppen, fremfor med den fysiske kroppen. Gjennom å fjerne sperrer og blokkeringer i energikroppen, kan man påvirke pasientens fysiske tilstand.

Blokkeringer skyldes blant annet fortrengte følelser, fysiske skader og negative tankemønstre. Blokkeringene fører til stagnasjon i meridianene(energibanene) i kroppen, som optimalt jobber med å sirkulere energien fritt gjennom kroppen i egne baner. Ved en blokkering er det derimot noe som fører til at du ubevisst kniper igjen deler av energibanene slik at energi hoper seg opp, og som viser seg som en fysisk eller psykisk ubalanse. Man kan finne igjen blokkeringer fra tidligere liv også, da de sitter i karma eller energikroppen. For å forstå karma kan du tenke deg at alle tidligere liv samles på en perlesnor, der hver perle representerer et liv. Hver perle vil påvirke snoren som en helhet, og derfor også de andre perlene - de andre livene. Karma kjenner ikke snille eller onde handlinger, men reagerer på en universell måte for å balanse ut et stort mylder av handlinger og læringsprosesser.

Ved bruk av teknikker i kirurgisk healing kan man effektivt fjerne disse blokkeringene i energikroppen og sørge for en naturlig flyt av energi. Denne måten å jobbe på er veldig interessant, da man har mye kontakt med hjelpere som veileder og gir ulike energiinstrumenter man kan bruke i behandlinger. Og det er her navnet "kirurgisk" kommer inn. Det er en kirurgi i energikroppen, fremfor den fysiske, der man bruker energiverktøy, fremfor fysiske.

Når man fjerner en blokkering vil den fysiske kroppen for eksempel bli oppmerksom på en nerve som
ligger i press i ryggen. Kroppen vil så bruke energikroppen som en mal å rette seg opp etter, og slik
forsøke å reparere seg selv. Så man kan godt si at man hjelper kroppen til å hjelpe seg selv. I tillegg
til å fjerne blokkeringer tilfører healeren også pasienten ny energi slik at kroppen blir ladet opp og man får mer overskudd å bruke for å bli bedre.

Les om:
Generelt om healing

Les om:
Universell Hvit Tids Healing


.