Healingviten.com

Oppnå en indre balanse

Aleksander Sorkness

Jeg er 22 år og er nettopp ferdig med min 3-årige
bachelorgrad fra Norges Helsehøyskole, Campus
Kristiania. For tiden jobber jeg som akupunktør
på Soleus klinikken ved Alexander Kiellands Plass
i Oslo. Videre har jeg drevet med healing siden
januar 2007, og har dette fortsatt som en av mine
store interesser. Ellers har jeg en driv for å lære
nye ting og lære bort de tingene jeg allerede kan.
Felt som interesserer meg er blant annet
akupunktur, healing, chakraer, urtemedisin,
biologi, kvantefysikk, astronomi og astrologi,
forskning og populærvitenskap.


Sunn skepsis og en ute-av-boksen holdning
Jeg mener det er nødvendig for alle å holde balansen
mellom sunn skepsis og en holdning som tenker utenfor
rammene til den konvensjonelle boksen. Ren fakta bør i utgangspunktet ha sitt grunnlag i forskning, mens meninger skal være åpent. Når det kommer til noen områder, som for eksempel healing og andre alternative metoder og filosofier, er det av samfunnet ofte tabubelagt. Som både healer og akupunktør synes jeg denne kritiske holdningen fra andre er noe vi som behandlere bør tåle. Healing er et felt med lite forskning og enda viktigere; lite holdbare teorier. Jeg ønsker å fremme en interesse for healing, nettopp fordi jeg personlig har jobbet med dette en stund og har opplevd hvordan det kan hjelpe andre. Samtidig ønsker jeg å fremstille healing mer naturlig, mindre magisk og mindre isolert for resten av befolkningen som ikke er innad i dette miljøet. For at healing ikke skal gå inn i den isolerte bobla trenger vi å spille på lag med resten av samfunnet. Jeg jobber derfor kontinuerlig med å danne en grobunn for healing gjennom vitenskapelige teorier og hypoteser. Før vi har dette blir det umulig å ha en sunn diskusjon med andre utenom healingmiljøet. Det er viktig å holde bakkekontakt, slik at man ikke forsvinner inn i en fantasiverden, samtidig som det er viktig å tørre og utforske det som kan være utenom vår nåværende logiske tankegang. Til slutt er det uansett nødvendig å være ydmyk og skeptisk til sine egne meninger for at vi skal kunne utvikle oss på et individuelt og et globalt plan på best mulig måte.

Jeg mener det er mulig å utvikle oss åndelig gjennom meditasjon, healing og bevisstgjøring rundt våre chakra uten at vi skal komme inn under gruppen "alternative mennesker". Videre er det viktig å påpeke at åndelighet ikke kun utvikles gjennom alternative kurs og seminarer, gjennom tradisjonell meditasjon, ritualer eller andre aktiviteter som anses som alternativt. Jeg ønsker at folk skal tilbake på jorda og jobbe med "energier" her nede, fremfor å ha for mye fokus på engler, hjelpere, guider, tidligere liv osv. Vi skal tross alt utvikle oss som mennesker.

Healingkurs
Jeg vil påpeke at antall kurs man har gått ikke trenger å ha en betydning for ferdighetene til en healer. Likevel danner disse kursene grunnlaget mitt for hvilke teknikker jeg tar utgangspunkt i ved praktisering av healing.

Kurs hos Vivi Henrud (Naomi Sol):
Kurs 1-3 i Universell Hvit Tids Healing
Lærerkurs for Universell Hvit Tids Healing 1
Kurs 1 i Kirurgisk Healing

Jeg har også gått flere kurs for forståelse innenfor det åndelige,
blant annet Beyond 1-4 hos Channie Cha Centera i Sverige.

Bli kjent med den naturlige evnen av healing
Siden jeg ser på healing som noe naturlig, mener jeg at alle kan lære seg healing. Jeg tror ikke man må gå på kurs for å lære det, men det hjelper deg i å komme i gang. Akkurat som kurs innenfor andre felt bygger opp en forståelse og grunnmur for videre læring. Siden alt som lever har livskraft, er det klart at man ikke trenger å være begavet for å bruke en kraft man er født med, heller ikke tillatelse fra en mester. Grunnen til at det kan ta lang tid å lære seg og kontrollere "energier", tror jeg ligger i at dette er en evne og tankegang vi ikke er vant til. Hvis du er interessert i å lære mer om healing, kan det under denne læringsprosessen være lurt å legge fra seg den begrensende logiske tanken som bygger på det vitenskapen vet til nå.

Hva jeg kan tilby og hjelpe deg med
Kurs
Akupunktur og healing
Balansering av chakra og aura

Kontakt - Aleksander Sorkness
Telefon: 93 26 20 64
E-mail:  aleksandersorkness@gmail.com
Adresse til klinikken(Soleus): bjerregaardsgata 49, 0174 Oslo.


.